På MGK kan du vælge mellem klassisk linje, rytmisk linje og produktionslinje.

Læs mere om indholdet under de enkelte linjer.

To instrumenter?

Hvis du ønsker to hovedinstrumenter (AM), har du fortsat mulighed for det. Instrumenterne kan være både rytmiske og klassiske.

Undervisningsplaner

Der er udarbejdet undervisningsplaner for de fleste fag på MGK (med aktive links).
Her kan du orientere dig om de enkelte fags mål og indhold.

Se undervisningsplaner under de respektive linjer